Photochemistry and Spectroscopy Department

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

Group 29: Photophysics and spectroscopy of photoactive systems: structure and reactivity of systems with hydrogen bonds

 

prof. dr hab. Jacek Waluk

prof. dr hab. Jerzy Herbich

prof. dr hab. Jerzy Sepioł

dr hab. Jacek Dobkowski

dr Joanna Buczyńska

dr Magdalena Ceborska

dr eng. Agnieszka Gajewska

dr Michał Gil

dr Barbara Golec

dr Alexandr Gorski

dr inż. Agnieszka Jamrozik

dr Izabela Kamińska

mgr Michał Kijak

dr inż. Małgorzata Koźbiał

dr Barbara Leśniewska

dr Arkadiusz Listkowski

mgr inż. Janusz Gilewski

mgr Dorota Cegielska

Andrzej Ardasiewicz

Grażyna Orzanowska

mgr Sharat Devadas

mgr Anna Kelm

mgr inż. Natalia Masiera

mgr Idaresit Mbakara

mgr Wassie Mersha

mgr Witold Wałecki

mgr inż. Karolina Zielonka