Photochemistry and Spectroscopy Department

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

 

 

Group 26: Organic photoelectronics

 

prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz

 

dr eng. Justyna Mech-Piskorz

  

mgr Oksana Pietraszkiewicz

 

mgr Krzysztof Górski

 

mgr Karolina Kubik