Photochemistry and Spectroscopy Department

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

 

Publications of the Department in 2020:

 

Nanoplasmonic sensor for foodborne pathogens detection.  Towards development of ISO-SERS methodology for taxonomic affiliation of Campylobacter spp.

Witkowska, E.; Niciński, K.; Korsak, D.; Dominiak, B.;  Waluk, J.; Kamińska, A. J. Biophotonics 2020, DOI: 10.1002/jbio.201960227.

  

Triarylisocyanurate-Based Fluorescent Two-Photon Absorbers

Gauthier, Y.; Argouarch, G.; Malvolti, F.; Blondeau, B.; Richy, N.; Amar, A.; Boucekkine, A.; Nawara, K.; Chlebowicz, K.; Orzanowska, G.; Samoc, M.; Matczyszyn, K.; Ziemianek, M.; Blanchard-Desce,M.; Mongin, O.; Waluk, J.; Paul, F. ChemPlusChem 2020, DOI: 10.1002/cplu.202000036.

  


Toward Soluble 5,10-Diheterotruxenes: Synthesis and Reactivity of 5,10-Dioxatruxenes, 5,10-Dithiatruxenes, and 5,10-Diazatruxenes

Górski, K.; Mech-Piskorz, J.; Leśniewska, B.; Pietraszkiewicz, O.; Pietraszkiewicz, M. J. Org. Chem. 2020, DOI: 10.1021/acs.joc.9b03387.